To co najwa?niejsze

Designed by Joomla! Slider

Projektowanie biur , aran?acja biur

Szanowni Pa?stwo. Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej. Palepa design jest to pracownia architektoniczna, skupiaj?ca si? na projektowaniu pomieszcze? biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, sal wyk?adowych, wn?trz i budynkw u?yteczno?ci publicznej, biurowej. Dzi?ki temu, ?e interesuje nas tylko ta cz??ci szeroko rozumianej architektury, jeste?my ekspertami w jej zakresie. Na stronie znajd? Pa?stwo nasz? pe?n? ofert?. Mi?o nam rwnie? poinformowa?, ?e uruchomili?my info portal gdzie mog? Pa?stwo znale?? porady odnosz?ce si? do biur, u?yteczno?ci publicznej, projektowania tych obiektw i wiele innych.

Do??cz do nas na facebook Palepa design

Koncepcja biura obs?ugi klienta.

Salka konferencyjna dla Gie?dy Papierw Warto?ciowych

Sala konferencyjna KPRM

Pracownia - architektoniczna
PRACOWNIA
Oferta projektowanie
Oferta koncepcje biur
Kilka informacji
--------------------------
Wycena on-line
Kontakt
Portal - nowoczesne biuro
PORTAL
--------------------------
--------------------------
--------------------------
Szybki kontakt

Wiadomo??